Pin It
ANBI-logo

Eind vorige week kregen we het bericht binnen dat we een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status hebben.

Wilt u ons een donatie doen dan kan dit tegenwoordig van diverse belastingen (zie onder) afgetrokken worden.
Ons IBAN nummer is: NL 69 INGB 0007 2922 08

Hier vindt u onze registratie in het register

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

ANBI status

We hebben per 1-1-2019 een ANBI status.

ANBI

Wilt u doneren?
IBAN: NL 69 INGB 0007 2922 08.
Alvast bedankt.

We zoeken nog

  • Stevige / Robuuste kleding rekken