Pin It

Na bijna 5 jaar op onze mooie lokatie aan de Schumannstraat gezeten te hebben zullen we dit jaar toch het pand moeten verlaten. Er zijn verregaande plannen om van deze onderstaande winkels woonstudio’s te maken. We hebben langs de gemeente een nieuwe winkel proberen te krijgen of subside voor een ruimte te huren, maar we krijgen hier flink de knip op de neus.

De gemeente vergeet kennelijk dat we anno 2021 nog steeds relevant zijn en wellicht relevanter dan ooit en dit is waarom.

  • Allereerst wil de weggeefwinkel een bijdrage leveren aan een beter milieu. Zij wil dit bereiken door enerzijds zoveel mogelijk nog bruikbare goederen te recyclen door hergebruik; anderzijds wil zij mensen bewust maken van hun eigen consumptieve gedrag en de rol die verspilling daarbij inneemt.
  • Daarnaast wil de weggeefwinkel een alternatief bieden voor een maatschappij waarin contact tussen mensen steeds meer bepaald wordt door economische verhoudingen.
  • Tenslotte wil de weggeefwinkel een ontmoetingsplaats zijn voor mensen van uiteenlopende leeftijden, culturen en sociaal-economische achtergronden. Ook kan ivm de Coronacrisis de ontmoetingsruimte NIET open.
  • En in deze tijden waarin toch armoede en slechte economische situatie, mede door de Corona crisis toeneemt is de weggeefwinkel ook een mooie plek om toch aan wat huishoudelijke en andere producten te komen. We merken dat de armoede toch langzaam en zeker aan het toenemen is en zeker door de Corona tijd.

We zijn inmiddels ook al in de lokale media geweest om aandacht te vragen voor ons huisvestingsprobleem.

Als mensen voor ons een mooie lokatie hebben laat het ons dan weten. We hebben slechts geld voor een symbolisch huurbedrag.

ANBI status

We hebben per 1-1-2019 een ANBI status.

ANBI

Wilt u doneren?
IBAN: NL 69 INGB 0007 2922 08.
Alvast bedankt.

Tijdelijk NIET inbrengen

Ivm met beperkte ruimte de volgende zaken tijdelijk niet inbrengen...

  • Winterkleding
  • Meubilair

We zoeken nog

  • Stevige / Robuuste kleding rekken