Pin It
 • Er mogen maximaal 3 personen naar binnen
 • Afspreken voor bezoek hoeft niet meer, maar kom verspreid en niet allemaal om 13:00u. Indien men dit niet doet gaan we weer terug naar “winkelen op afspraak”
 • U kunt maximaal 10 minuten in de winkel blijven
 • binnen als buiten 1,5 meter (5 tegels) afstand
 • Kom alleen en niet met meerdere personen
 • Kinderen mogen niet naar binnen
 • Voordeur altijd vrijlaten, dus daar niet stilstaan
 • Inbrengen: Klop op even het raam of roep bij de ingang & we komen eraan.
 • Bij binnenkomst handen desinfecteren of anders schone/wegwerp handschoentje gebruiken
 • Mondkapje verplicht, behoudens de wettelijke uitzonderingen. Een beter mondkapje, zoals IIR, KN95 of FFP2 dringend aanbevolen.
 • Mensen met (milde) griep / verkoudheid / Corona klachten mogen niet naar binnen
 • De ontmoetingsruimte is niet open en is alleen voor personeel
 • Volg altijd de laatste ontwikkelingen op website en facebook
 • Overheidsmaatregelen aangaande Corona gelden hier ook
 • Medewerkers hebben ten aller tijden het laatste woord

ANBI status

We hebben per 1-1-2019 een ANBI status.

ANBI

Wilt u doneren?
IBAN: NL 69 INGB 0007 2922 08.
Alvast bedankt.

We zoeken nog

 • Stevige / Robuuste kleding rekken