Wie zijn wij?

De Weggeefwinkel is een concept dat uitgaat van hergebruik en niet van “wegwerp”. Een plek waar artikelen heengebracht kunnen worden en kosteloos worden aangeboden aan anderen. Dit is een beproefd concept dat ingang vindt in verscheidene gemeentes in Nederland. Wij zijn van mening dat een Weggeefwinkel zeker ook in Hengelo een plek verdient, aangezien Hengelo één van de Nederlandse koplopers is als het gaat om recycling en afvalscheiding/vermindering. In de huidige tijd waarin zoveel wordt weggegooid willen wij graag dit positieve geluid laten horen!

Doel

  1. Allereerst wil de weggeefwinkel een bijdrage leveren aan een beter milieu. Zij wil dit bereiken door enerzijds zoveel mogelijk nog bruikbare goederen te recyclen door hergebruik; anderzijds wil zij mensen bewust maken van hun eigen consumptieve gedrag en de rol die verspilling daarbij inneemt.
  2. Daarnaast wil de weggeefwinkel een alternatief bieden voor een maatschappij waarin contact tussen mensen steeds meer bepaald wordt door economische verhoudingen.
  3. Tenslotte wil de weggeefwinkel een ontmoetingsplaats zijn voor mensen van uiteenlopende leeftijden, culturen en sociaal-economische achtergronden.

Veel mensen hebben een overvloed aan artikelen en vervangen deze regelmatig door nieuwe, terwijl deze oude artikelen vaak nog goed genoeg zijn. De weggeefwinkel is een prima manier om oude, nog goede artikelen aan te bieden aan diegene die ze nog graag willen gebruiken.

Door de hoge productie en consumptie-loop van goederen hebben we veel goede producten, die gauw op de vuilnishoop belanden. Door goederen weg te geven willen wij dit voorkomen. Hiermee sparen we een boel grondstoffen en vervuiling uit! Hergebruik is iets makkelijks dat we kunnen doen om de gevolgen van milieuvervuiling en klimaatverandering af te remmen. Ook het bewust maken van mensen dat we zo niet langer door kunnen gaan met deze wegwerpeconomie en de bijbehorende vervuiling  van onze leefomgeving is een statement van de weggeefwinkel.

Naast dat de weggeefwinkel een plaats is waar mensen artikelen kunnen brengen en halen, willen we ook een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn. Mensen met verschillende achtergronden/culturen zouden elkaar hier kunnen ontmoeten onder het genot van een gratis kopje koffie of thee. Zoals onze producten in de winkel geen geld kosten vinden we ook dat ontmoetingen tussen mensen ook kosteloos behoren te zijn, in tegenstelling tot veel andere plekken.


De weggeefwinkel is een onafhankelijke organisatie en als zodanig niet gebonden aan enige politieke partij of maatschappelijke groepering of organisatie. Wel staat de weggeefwinkel in principe open voor samenwerking met andere organisaties. Bovendien bestaat ons team uitsluitend uit vrijwilligers.

ANBI status

We hebben per 1-1-2019 een ANBI status.

ANBI

Wilt u doneren?
IBAN: NL 69 INGB 0007 2922 08.
Alvast bedankt.

Contactinfo

Adres

Korenbloemstraat 3
7552 HH Hengelo

Openingstijden

Woensdag 13:30-17:30
Zaterdag 13:30-17:30

Op afstand

06-33168062 b.g.g. 06-50502733
contact@weggeefwinkelhengelo.nl
f - facebook